نهِ ده

نوشته های محسن فینی زاده

نوشته های محسن فینی زادهدرباره من | ارتباط من | تلگرامم | توییترم
---------------------------------

بایگانی

۱ مطلب در دی ۱۳۸۵ ثبت شده است


تصویر تائتر در دورن مترو+ نه دی هشتاد و هشت www.881009.ir

گاهی ما انسان هابرای رسیدن به هدفی به ظاهر مقدس حاضر می شویم مقدساتمان را زیر پا بگذاریم

گاهی ما انسان ها حاضر می شویم برای اینکه چهره خوبی داشته باشیم، خیلی از خوبی ها را از چهره جامعه بگیریم

گاهی ما انسان ها برای بدست آوردن "توفیق خدمت" -شما بخوانید توفیق قدرت- به هر بی هویتی دست بزنیم

و گاهی انسان فرهنگ اسلامی اش را فدای شهرتش می کند

حتی حاضریم با هر کس و ناکسی و با هر ناچیزی دوست شویم

تصویر با لا تصویر تائتر هایی است که در مترو تهران برگزار شد

تائتری که به بهانه عید غدیر بود ولی  همان طور که از ظاهرش پیدا است فقط رنگ غدیرش همان یا علی پشت سر آن خانم است

حالا این دختر ها آیا با همان آموزه های دینی هستند یا نه مهم نیست

این می شود امادگی برای انتخابات با شیوه جدید و با استفاده از رای قشر خاکستری که از بعد از اصلاحات این قشر هرچند خاکستری هستند ولی پر رنگ ترین و مهم ترین قشر جامعه ما هستند

زیرا برای بدست آوردن رای این قشر خیلی ها خیلی کار ها کردند و قطعا می کنند

اما از دست این رنگ ها

البته همیشه لازم نیست تو دستور این کا را را بدهی کافی است تو سکوت کنی زیر دستانت خوب بلد هستن چه طور....

این سکوت ها بعد تو را به فلان موضع خواهد کشاند، مطمئن باش