نهِ ده

نوشته های محسن فینی زاده

نوشته های محسن فینی زادهدرباره من | ارتباط من | تلگرامم | توییترم
---------------------------------

بایگانی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

عدم مطالعه و واگذاری کرسی به روند از قبل مشخص نشده.تعصب طرفین.
نبود مجری این طرح در دانشگاهها?وحتی کشور
1. Efrat gari va tazad mian bargozar konandegan 2.adam tavajoh masolane farhangi daneshgah be in mohem 3. Nadashtan barname rizi tavasote bargozar konandegan
بجای کرسی اگر مناظره بین نماینده های جبهه های مختلف برکزار شود نتیجه بهتری خواهد داشت.
رئوسای دانشگاه هامیترسندوبعضی هاشون دنبال پست ومقام هستندتاکارو...
عدم عزم جدی و بس_ سایربهانه های مطرح شده فقط بهانه ست_
عدم تبیین جدی ضرورت واقعی آن برای دانشجویان
ترس اونایی که نظرات مخالف دارن از عواقب
1-Aksariat Danshojhay bimotaleh(bisavad) 2-aksariat masolin kam zarfiat. zemnan Korsihay azad fekri faghat baray danshgah nist baray jameh dini shiehi poyast.
وجود فضای امنیتی در دانشگاه ها و هراس دانشجویان وجود این شبهه که بالاخره چه میشود؟ما بیاییم حرف بزنیم که چه بشود؟
حق جو نبودن دانشجوها.
مسائل امنیتی
Ba salam asemani ha 1-adame hamkari masoulin daneshgah 2-adame hamkari samimaneh daneshgah ba dafater nahad 3-adame estefadeh az asatid motekhases va ba tajrobeh 4-dadam ejraye ghavi va dar natijeh khorojee ha ma ra be hadaf nazdik nemikonad 4-tafhim sahih va kamel korsi haye azad andish tavasote nahad .
احساس عدم آزادی( نه عدم ازادی) نگرانی ازاینده شغلی ،موقعیت ،حیثیت و...
ترس مسولین دانشگاهها
ضعف تئوریک اغلب بچه های مذهبی که امکان باصطلاح شکست در کرسی را به همراه دارد
نبود علاقه بین دانشجویان و تشکلات برای برپائی این برنامه
عذرمیخوام همه این نظرات درعرض این چنددقیقه رسید؟ وآیا همه، نظرات دانشجویان پیام نور میباشد؟
احساس بی نتیجه بودن برای برگذار کننده کرسی چه موافق چه مخالف
ترس از آشکار کردن تفکرات و محتاط عمل کردن دانشجوىان به خاطر آینده سیاسى
نفهمیدن اینکه رهبرچی میخواد بزرگترین درده?الان کرسی بامناظره یکی شده
وجود نبود فضای نامناسب ?مانند حراستی شدن دانشجویان و . . .
نبود فرایند کار و مجرى وجایکاه تشکیلاتى