نهِ ده

نوشته های محسن فینی زاده

نوشته های محسن فینی زادهدرباره من | ارتباط من | تلگرامم | توییترم
---------------------------------

بایگانی

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

تو تنهایی و این تنهایی ات زیباست

ومن تنهایی ام زشت است

که تو هستی و من تنهام

خدایا من

قسم بر تنهایی ات تنها

که این تنهایی، تن ها

برای با تو بودن ها

هزاران راه می آید

گمان تن ها نمی فهمند

که از تن ها بلا خیزد

اگر تنهایی ها با توسط

چه خوش تن های، تنهایی

ولی فرق است میان تن و تنهایی

این تن عاقبت تنهاست