نهِ ده

نوشته های محسن فینی زاده

نوشته های محسن فینی زادهدرباره من | ارتباط من | تلگرامم | توییترم
---------------------------------

بایگانی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

وقتی اون چیزی که باید باشی نیستی ، دیگه چه فرقی می کنه چی هستی...

رودها آب را به همه جا میرسانند تا همه چیز زنده بماند و خودشان با همان رساندن آب است که زنده هستند و خشک نمی شوند...

خوب تو دنیای واقعی داستان زندگی ما پایان باز نداره اگه داشت اون وقت چه قدر سردرگم میشدیم....

اگه قرار بود توی جاده زندگی سربالایی نباشه اون وقت سرپایینی این قدر نمی چسبید...