نهِ ده

نوشته های محسن فینی زاده

نوشته های محسن فینی زادهدرباره من | ارتباط من | تلگرامم | توییترم
---------------------------------

بایگانی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

کجا بسته دلم، یا کجا رفته دلم
گمان میان این همه جا ، نا کجا آباد است

غروب کرده دلم یا طلوع کرده رقیب
خیال که این همه حالم، خیال آباداست

نشست کرده زمین، یا رفیع گشته قمر
میان ماه من و من ، هزار آباد است

کران گشت زمان، کران کشته رفیق
محال دیدن من شد، که کور آباد است

عیال گشته ظواهر، نهان گشته خدا
فغان ز دست خلایق که کفر آباد است

کم کم میرود دلم به سوی حسین
و سیاه میشود همه جان در عزای حسین

و گناه میشود ، که اب دهی
اندکی رو به خیمه های حسین

میشود ان حیاط بالا تر
جایگاه ی برای روضه های حسین

و ندارد خیال ارامش
زینب و بچه های حسین

می زند سیاهی و مادر
گریه میکرد به نغمه های حسین

بی گمان دل خیام ازان
در غیاب برادران حسین

و چنین گفت روضه خوان ان شب
به فدای سه ساله حسین