نه دی هشتاد و هشت

دست نوشته های محسن فینی زاده برای آنچه وظیفه اش بوده که بگوید...

دست نوشته های محسن فینی زاده برای آنچه وظیفه اش بوده که بگوید...درباره من | ارتباط من | تلگرام من | توییتر من
---------------------------------آخرین نظرات

۳۲ مطلب با موضوع «استکبار ستیزی» ثبت شده است

یکی از  ترس هایی که ما همیشه داریم این است که دشمن با استفاده از فریب، راه حقیقت را مخدوش کند و ببندد، این ترس از یک نظر ترسِ مقدسی است که باعث می شود که مومنین ننشینند، اما یک بُعد دیگر هم این ترس دارد که ثمره اش نا امیدی و حس تنهایی است که گاهی به ذهن و گاهی به زبان انسان می آید این ترس همان ترس از رسانه ها بی شماری و فریب افکار عمومی است.

حرص و طمعچند سالی است که اصطلاح کارافرینی بر سر زبان ها افتاد و به هر کسی که کاری یا پیشه ای راه بی اندازد و چند نفر را مشغول کار کند کار آفرین می گویند، اما به راستی همیشه چرا ما به نمونه های موفق کارآفرینی نگاه می کنیم، به اینکه یک نفر از یک جای پایین شروع کرده و نقل خودش با سخت کوشی به پله بالایی رسیده، به این نگاه نمی کنیم که خیلی ها هم با همین شیوه الان در زندان هستند و هم خودشان را بدبخت کرده اند و هم خانواده یشان را.

تحولات سالهای ابتدایی پیداش حزب الله لبنان آنقدر برای جهان و مخصوصا جهان عرب قابل توجه بود که توانست کاری را که ارتش عرب می خواست با اتحاد چندین کشور انجام دهد را با گروهی درون یک کشور ولی با اندیشه های جهانی انجام دهد.

انسان به ذات غافل نیست اما انسان غافل زیاد است و شاید بشود گفت انسان های غافل همیشه بیشتر بوده اند و این غفلت با انسان بزرگ شده است.

غفلتی که امروز آن را به رسانه نوین نسبت می دهند نه اینکه زاده آن رسانه ها نیست بلکه زاده خود انسان است که از نسیان آمده، مگر آن وقتی که حجت های الهی و رسولان ظاهری بودند و هیچ رسانه نوینی نبود چنین غفلت هایی هم نبود.

صحبت معروفی از امام خمینی است که مورد تایید حضرت آقا نیز بوده و هست و آن اینکه "حفظ نظام، اوجب واجباب است" می خواهیم بررسی کنیم این حفظ نظام اشاره به چه دارد؟

مشخصاَ این نظام منظور یک جسم به ظاهر انقلابی و اسلامی ولی درون به دور از اسلام نیست، یک نظام منظور است که برخواست از اصول و ایدولوژی اسلامی باشد که موضعی مثل واجب بر آن جریان یابد.

به تعبیر دیگر حفظ نظام با اصول و ارزش های انقلابی و اسلامی اش مراد این جمله است وگرنه نظامی خار و ذلیل در مقابل بیگانه، نظامی همراه قدرت های زور گو، نظامی بدون اتکا به سرمایه انسانی درونی اش به این شرط که مسئولین اجرایی اش فقط محاسن داشته باشند مراد نبوده و نیست.

به تعبیر واضح تر اگر از نظام ها ارزش ها را بگیرند و روز برسد که خدایی ناکرده از ترس فلان قدرت، ذلیلانه در کنارشان قدم بزنیم و روز برسد که به مرگ یک ظلم برای او تسلیت بگوییم و از بیان آرمان هایمان به خاطر ترسمان کوتاه بیاییم آن وقت چیزی که اوجب واجبات است فریاد زدن بر سر آن مسئولین اجرایی است که با دورویی خودشان را در این نظام جا کرده اند...

باید با صراحت گفت منظور امام از حفظ نظام، حفظ ارزش ها ضد غرب و شرق نظام و حفظ نظام متکی بر مردم و سرمایه های درونی بوده است نه حفظ کالبد نظام ...

عُمرِ رسانه بی شک هم عُمرِ انسان دومی است که خواست پیامی را در این زمین خاکی به انسان دیگر منتقل کند (اگر رسانه را به معنی وسیله انتقال پیام بدانیم) اما امروز رسانه به معنی رسانه نوین در قالب سینما و تلویزیون مورد توجه است.

رسانه های نوین عموماً عُمری بیش از چند قرن ندارند و عُمر اسلام  با بیش از 14 قرن این گونه رسانه را وسیله ای مناسب برای انتقال پیام قرار داده که متاسفانه تا به حال از ظرفیت حقیقی آنها برای پیام حقیقی اسلام استفاده نشده است.

بقول سید شهدای اهل قلم در بیان سینما آن را آینه جادو خطاب می کند و در مقاله ای با همین عنوان در کتابی با همین عنوان که در زمان حیاتش با نظر خودش به چاپ رساند این چنین می گوید: «سینما آینه جادوست، آینه ای که در آن "چهره باطنی" بشر امروز بی پرده انعکاس یافته است. منتظر بمانیم تا "خود آگاهی تاریخی" این قوم نیز در آینه ظاهر شود و باطن زیبای انقلاب اسلامی را ـ تا آن جا که این آینه قابلیت آ را دارد- به جهانیان عرضه کند.»

حال باید به پرسشی که در یادداشت گذشته بیان کردیم پاسخ بدهیم.

چه تفاوتی در نگریستن رسانه اسلام باید باشد؟

جایگاه مخاطب در رسانه اسلام (بخش دوم)  منبع: www.881009.irنگاه اسلام به مخاطب به صورت ریشه ای با نگاه غرب متفاوت است، غرب به مخاطب از یک سو به عنوان مقصد اغنا فکری تفکراتش می اندیشد و از سوی دیگر به انسان به عنوان مبدا مالی. نگاهی که در آن انسان به نیاز های ظاهری اش مخدوم است، اگر هم حرفی از اخلاق به میان می آید برای اداره بهتر جامعه دنیایی بشر و اداره بهتر این انسان دنیایی و مادی است، اخلاق و دین ابزار دنیا است نه دنیا مزرعه آخرت.

در این نگاه هر چیزی جدای هر چیزی قابل تصور است، دین بدون سیاست، زندگی بدون اخلاق ولی مطلق یک چیزی است که باید در کنار چیز های ها دیگر باشد تا آنها معنی پیدا کند و آن منفعت مادی است، سیاست بدون دین می شود وگاهاً واجب است اما سیاست بدون منفعت مادی امکان ندارد. هنر و سینما بدون اخلاق یا دین نه اینکه قابل تصور است بلکه بدون اینها بهتر است، اما همین هنر و سینما بدون بهره اقتصادی و منافع مادی مطلق وجود خارجی نمی یاد.

غرب انسان را از دین و اخلاق جدا کرد و سر تا پای آن را با منفعت بیشتر گره زد. غرب انسان را از خدا جدا کرد و به اسم اُمانیست به سود و دنیا پرستی گره زد.

این نگاه در سرتاسر نگریست غرب به انسان در رسانه های مختلف مخصوصاً رسانه های نوین عیان است و اصلاً غرب قصد مخفی کردن آن را ندارد بلکه قصد الگو قرار دادن آن را در تمامی ابعاد آن دارد.

نگاه اسلام را به مخاطب از چند بعد اهمیت دارد.

اول: تفاوت در نگرش به مخاطب قطعاً تفاوت در نگرش به کل رسانه و هدف رسانه را پدید می آورد.

دوم: نقش و شدت تاثیر مخاطب در بدنه رسانه تکنیک و ساختار بیرونی آن را جهت دهی می کند و این نگرش مصدری است که اجازه دخالت و حد دخاالت مخاطب را در رسانه می دهد.

اینکه آیا مخاطب مقصد اغنا است یا مبدا حرکت تفاوتی است ریشه ای که در صورت توجه درخت حاصل از این دو یکی سر به آسمان خواهد برد و دیگری بر زمین خواهد خزید.

از نظر نویسنده معیار های زیر را می تواند برای مخاطب در رسانه اسلام بیان کرد:

الف- اسلام رسانه را برای اغنا نمی خواهد، بلکه تاکید می کند انسان آزاد است و وظیفه رسالت و امامت فقط رساندن پیام است.

بر اساس این دیدگاه رسانه نباید به مخاطب پیامی را اغنا کند و او را دچار شُک ها ناگهانی کند، بر اساس این نگاه رسانه وسیله به هیجان آوردن انسان نیست، وسیله خواب کردن آن بر اساس اهداف نیست بلکه وسیله است برای بشارت دادن و انزار دادن، وسیله ای است برای یادآوری کردن و زنده کردن.

ب- اسلام رسانه برای انتقال پیام حق به انسانی می خواهد که برای دنیا و آخرتش نیازمند این پیام است، این انسان است که به پیام اسلام احتیاج دارد.

اما در رسانه های غرب این رسانه ها هستند که نیازمند استقبال مخاطب هستند و این فرستنده پیام است که نیازمند توجه است.

اما در اسلام فرستند پیام بی نیاز مطلق است و علت فرستادن پیام لطف و علاقه به بنده از سوی خالق بی نیاز است.

سوم: جنس رسانه در اسلام براساس آموزه های دین تعیین می شود که از سوی آفریدگار بیان شده است و منطبق با فطرت بشر است، در غرب این نیاز ها سر منشا از نیازهای برخواسته از ضعف انسان داشت که همه آنها دنیایی و فانی هستند، طبیعی است وقتی مبدا فطرت باشد حاصل کار هم رشد دهند فطرت است و وقتی مبدا نیازهای دنیایی باشد که منشا از ضعف انسان است توجه به آنها رشد این نیاز و ضعف بشتر بشر است.- همانگونه که در جهان امروز عیان است- 

دسترسي به صفحات: ۱ - ۲ - ۳ - ۴ -