نهِ ده

نوشته های محسن فینی زاده

نوشته های محسن فینی زادهدرباره من | ارتباط من | تلگرامم | توییترم
---------------------------------

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وقف» ثبت شده است

برای بعضی موضوعات در اسلام سازمان بقوه ای در نظر گرفته شده است که در آیات و روایات به آن تاکید شده که لازم شکل گیری ان ایجاد حکومت اسلامی است، مانند سازمان نظامی و یا سازمان امر به معروف و نهی از منکر که همان ثبت بخش و ضامن اجرا قوانین و احکام ...

اما بعضی دیگر از موضوعات اسلام با هوشی فرا زمانی اداره آنها را به خود مسلمانان واگذار کرده است، اصطلاحی که امروز غرب با بوغ و کرنا سعی دارد به اسم خودش ثبت کند که همان مشارکت حداکثری مردم در اداره اجتماع است و به ابزاری مانند سازمان و موسسات مردم نهاد وابسته شده در مواردی که لازم بود خود اسلام و دین مبین پیامبر اعظم این کار را به صورت ریشه ای انجام داده.

یکی از موارد وقف است، سازمان مردم نهاد یا باید بهتر بگویمی مسلمان نهاد سازمانی فرا زمانی و باقی است که در آن شما اموال و دارایی ها خود را لازم نیست به کسی بدهید بلکه می توانید فلان ملک را وقف و بر شیوه هزینه کردش تا ابد نظارت کنید، از طرفی مطابق با شرع اصیل اسلام هیچ کس حق ندارد تحت هیچ شرایطی به تسلط یابد.

این امر از چند جهت حائز اهیمت است:

-        اموال و دارایی ها در مسیر طولانی سازمان های دولتی و حکومتی گم و تصاحب نمی شود، چون لازم نیست یک وقف را به حکومت حتی حکومت اسلامی اطلاع بدهید.

-        در گذر زمان این امکان وجود دارد اداره آن موقوفه را بین فرزندان به ارث بگذارید و مطمئن باشید که درست اداره می شود.

-        سنت زیبا و اجتماعی وقف در خانواده و نسل ها مختلف تثبیت می شود.

-        وجدان فردی به جای نظارت های بی سر و ته دولتی به موقوفه شما نظارت دارد.

-        با تغییر حکومت ها از صلاح به نا صلاح و یا بالعکس نگران از بین رفت موقوفه نیستید.

-        چون اداره موقوفه دست خود شماست هزینه کرد مالی و وقتی در آن متوقف نمی شود و با افزایش دارایی هایتان می تواندی آن موقوفه را تقویت کنید مانند یک مدرسه که امسال یک اتاق بسازید وبه مرور ان را کامل کنید.

-        در این حالت وقف حداقل و حداکثر ندارد هر دارایی هر چند کم و زیاد و چه مادی و چه غیر مادی می تواند وقف گردد.

-        چون شما اداره کننده ان موقوفه هستید در جایی که امکانات و دارایی خودتان اجازه ندهد دیگران را به مشارکت تشویق می کنید و انها به شما راحت تر اعتماد می کنند و ثمره اش می شود تبلیغات دائمی برای وقف